Hem

Resan mot ett livslångt lärande börjar hos oss

100 % BARNFOKUS


Varje barn är unik och ska accept­eras och bemötas på sina egna villkor. För att uppfylla det enskilda barnets individuella behov måste förskoleundervisningen vara banbrytande.

 

Grunden för Butterfly Förskolans verksamhet utgår från 100 % barnfokus och de lagar och regler som gäller inom vårt verksamhetsområde.

 

Alla medarbetare på Butterfly Förskola förenas av företagets vision och värdegrund.

  

Genom ansvarstagande, kontinuerlig kompetensutveckling, gott samarbete samt vårt professionella och flexibla förhållningssätt skapar vi tillsammans en omtänksam miljö samt de bästa förutsättningarna för att alla barn på Butterfly Förskola ska få möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar.


Läs mer

Alla på Butterfly Förskola får möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar.


VISION

 Alla barn som går på Butterfly Förskola är självständiga, kreativa, tror på sig själva, vet att de är unika och vågar göra skillnad.

VÄRDEGRUND


Alla medarbetare på Butterfly Förskola förenas av företagets värdegrund som handlar om gemensamma och överenskomna värderingar.

Vår värdegrund förtydligas i våra fyra kärnvärde: respekt, empati, självständighet, ansvar.


Läs mer

OM OSS

Butterfly förskola är en Montessori- och språkinriktad förskola med fokus på rörelse och utomhuspedagogik.

Läs mer


RIKTLINJER OCH STYRDOKUMENT

Butterfly Förskola bedriver en fristående förskoleverksamhet som regleras av internationella, nationella och lokala styrdokument.

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ

På vår förskola satsar vi på en bred verksamhet där språk, matematik, naturvetenskap, naturaktiviteter, drama, gymnastik, skapande, musik och rörelse ingår.

 Vårt mål är är självständiga och  kreativa barn som tror på sig själva, vet att de är unika och vågar göra skillnad. 

Läs merANSÖKA OM PLATS

Butterfly Förskola är med i Stockholms stads gemensamma ansökningssystem (GAS) och endast där kö och erbjudande om plats kan administreras.

Läs mer